Vyhledávání Odposlechů, prohlídky místností proti odposlechu

Vaše obchodní informace zná Vaše konkurence?.
Z deseti prověřovaných firem se v průměru ve dvou najde nelegální odposlech.

V rámci operativních služeb jsme vám schopni nabídnout následující:

  • kontrola a zabezpečení místností proti odposlechům
  • zabezpečení mobilních přístrojů proti odposlechům
  • zabezpečení proti vneseným operativním prostředkům při obchodním jednání

Indikativní nabídka na provedení kontroly určených místností proti nelegálním technickým prostředkům               [CENÍK PROHLÍDKY]

V současné době je možné zakoupit, za relativně nízkou pořizovací cenu, na našem trhu velkou škálu různých poloprofesionálních a amatérských odposlechů s velmi snadnou instalací do prostor, ve kterých probíhá jednání s informacemi o které má zájem třetí strana.

Dovolujeme si Vám nabídnout naši službu se zaměřením na zabezpečení Vašich prostor proti možnému nelegálnímu odposlechu. Kontrolu určených prostor provádíme několika metodami zároveň, abychom minimalizovali možnost neodhalení odposlechů

Kontrola se skládá z:

  • Vypracování vstupních dat k určeným prostorám , tato data se skládají ze zaznamenání rádiového spektra, data jsou dále archivována za účelem porovnání s novým zaznamenaným rádiovým spektrem
  • provedení analýzy rádiového spektra se zaměřením na typické podezřelé frekvence
  • vypracování a uložení nákresu kontrolovaných prostor se zaznamenáním maximální hodnoty rádiového pozadí na určených místech ( slouží k dalšímu vyhodnocení získaných dat),
  • vyhledávání rádiových a nízko frekvenčních odposlechových prostředků
  • vyhledávání skrytých kamer pomocí detekčního zařízení
  • vyhledávání odposlechů které jsou v době prováděné kontroly nečinné, detektorem nelineárních přechodů
  • fyzická kontrola určených prostor, prohlídka vybavení prověřovaného prostoru,vypracování bezpečnostních opatření a doporučení , jejichž výsledkem je zabezpečení určených prostor proti možnosti monitorovat prostory, ve kterých probíhají jednání.

Při provádění kontrol požíváme nejmodernější detektor nelineárních přechodů řady NR 900 se zvýšeným výkonem, který slouží k odhalení jak činných tak i v době kontroly nečinných odposlechových zařízení. Dále používáme rádiový analyzátor k okamžitému zaznamenání nových rádiových signálů a vypracování a uložení rádiového spektra. K detekci vysokofrekvenčního pole je používán širokopásmový detektor řady RFD. K detekci skrytých video zařízení je používáno zařízení Lensdetector.