Správa a inkaso pohledávek

V rámci správy a inkasa pohledávek nabízíme tyto služby:

 • analýza zákazníka - dlužníka
 • prověrka právnických osob po stránce platební, ekonomické, personální,obchodních vazeb
 • vedení evidence Vašich pohledávek, sledování pohledávek před a po splatnosti
 • upomínkování splatných pohledávek
 • odkup pohledávek a jejich financování
 • ekonomický, právní, popř. detektivní rozbor pohledávek
 • právní servis prostřednictvím našich právníků, právní úkony v rámci paušálních plateb – nikoli advokátního ceníku
 • osobní jednání s dlužníky
 • detektivní služby
 • vypracování a správa splátkových kalendářů, uznání závazků
 • vyhledání a provedení zápočtů
 • vyhotovení a správa zajišťovacích instrumentů např: směnky, zástavy, platební instrumenty zahraničního obchodu
 • vyhotovení a podání žalob, předběžných opatření vč. komunikace se soudem
 • veškeré služby v rámci exekučního řízení
 • kapitalizace pohledávek
 • elektronický přístup do katastru nemovitostí a zajištění a provádění úkonů vůči katastru nemovitostí