O společnosti

Společnost PROkontakt, spol. s r.o. vznikla jako logická reakce na poptávku trhu o informace v oblasti řešení platební neschopnosti podnikatelských subjektů a služby s tím související. S pohledem do budoucna nelze očekávat, že by tento trend ochabl, ba naopak. Jednou z oblastí, ve kterých včasná a přesná informace má pro uživatele zásadní význam je trh pohledávek, jako důsledek současného vývoje platební morálky firem.

Pouze statické informace však nestačí, je nutno sledovat jejich vývoj, vzájemné vztahy a klíčové momenty v historii. Neméně důležitým faktorem pro bezproblémový chod firmy jsou služby v oblasti ochrany dat, objektů, majetku i osob samotných. Na základě výše uvedeného, tým, složený z progresivních lidí, se zkušenostmi z praxe ve významných finančních institucích, z oblastí podnikatelské sféry (v oblastech poskytování finančních služeb) a zabývajících se informačními technologiemi, založil společnost PROkontakt, s.r.o.

Naše firma od samého počátku pracovala systémem externí spolupráce s firmami či osobami, kvalifikovanými v dané oblasti poptávaného produktu či služby, především co se týče bezpečnostní práce. V roce 2003 došlo ke skloubení všech činností pod hlavičku firmy, čímž se výrazně zprůhlední a zjednoduší systém spolupráce s (do té doby) externími spolupracovníky.

Hlavní cíle společnosti

PROkontakt, s.r.o. je nezávislá, specializovaná společnost, zaměřená na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v oblasti řešení a správy pohledávek ve i po lhůtě splatnosti a poskytováním finančních služeb v klasickém obchodním styku. Cílem společnosti je poskytovat vysoce profesionální služby pro obchodní partnery i v oblasti bezpečnostní práce, jejichž kvantifikace je vždy předmětem osobních a přísně důvěrných jednání.