Správa a inkaso pohledávek

V rámci správy a inkasa pohledávek nabízíme tyto služby:

  • analýza zákazníka - dlužníka
  • prověrka právnických osob po stránce platební, ekonomické, personální,obchodních vazeb
  • vedení evidence Vašich pohledávek, sledování pohledávek před a po splatnosti
  • upomínkování splatných pohledávek
  • odkup pohledávek a jejich financování
  • ekonomický, právní, popř. detektivní rozbor pohledávek
  • právní servis prostřednictvím našich právníků, právní úkony v rámci paušálních plateb – nikoli advokátního ceníku
  • osobní jednání s dlužníky
  • detektivní služby
  • vypracování a správa splátkových kalendářů, uznání závazků
  • vyhledání a provedení zápočtů
  • vyhotovení a správa zajišťovacích instrumentů např: směnky, zástavy, platební instrumenty zahraničního obchodu
  • vyhotovení a podání žalob, předběžných opatření vč. komunikace se soudem
  • veškeré služby v rámci exekučního řízení
  • kapitalizace pohledávek
  • elektronický přístup do katastru nemovitostí a zajištění a provádění úkonů vůči katastru nemovitostí