Detektivní služby

V rámci detektivních služeb zajišťujeme tyto činnosti:

  • shromažďování informací o zájmových objektech
  • detektivní prověrky, detektivní rozpracování a dokumentování
  • získávání informací a důkazů pro soudní spory a trestní řízení
  • vyhledávání a odhalování latentní hospodářské kriminality
  • vyhledávání a odhalování obecné kriminality